Zarządzenie Nr 118/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 118/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz dokument - format pdf