Zarządzenie Nr 121/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 121/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013-2023.

Pobierz dokument - format pdf