Informacja GK.7234.257.2012.DA z dnia 28-11-2012 r.

Informacja GK.7234.257.2012.DA z dnia 29-11-2012r. o przebudowie dróg w ramach czego może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego.

Pobierz - format pdf