Uchwała Nr SO-0952/I/24/3/Ka/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2012

Uchwała Nr SO-0952/I/24/3/Ka/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2013 rok.

Pobierz dokument - format pdf