Zarządzenie Nr 122/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 122/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: dochodów i wydatków z ZFŚS oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2012r.

Pobierz dokument - format pdf