Zawiadomienie GK.6220.49.4.2012.MCh z dnia 10-12-2012 r

Zawiadomienie GK.6220.49.4.2012.MCh z dnia 10-12-2012 r o wydaniu postanowienia GK.6220.49.3.2012.MCh, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulicy Mickiewicza w Kowalewie”

Pobierz tekst zawiadomienia - format pdf