Zarządzenie Nr 130/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 130/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2013 r. z zakresu pomocy społecznej.

Pobierz dokument - format pdf