Zawiadomienie GK.6220.22.10.2012.MCh z dnia 17-12-2012 r

Zawiadomienie GK.6220.22.10.2012.MCh z dnia 17-12-2012 r przed umorzeniem na wniosek firmy DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin postępowania wszczętego w dniu 17.09.2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH PLESZEW”

Pobierz tekst zawiadomienia - format pdf