Obwieszczenie AU.6733.14.2012 z dnia 21-11-2012r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.14.2012  z dnia 21.11.2012 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „BUDOWA CHODNIKA NA UL. WARNEŃCZYKA” NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR 3605/4, 3020/13, 3017/16, 3017/125, 3146/1, AM-36, OBRĘB MIASTO PLESZEW"

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf