Obwieszczenie AU.6733.15.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.11.2012 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.15.2012  z dnia 27.11.2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "BUDOWA LINII KABLOWEJ SN 15 kV, STACJI TRANSFORMATOROWEJ SŁUPOWEJ TYPU STS ORAZ LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI DOBRA NADZIEJA, GM. PLESZEW

Pobierz teskt obwiszczenia - format pdf