Obwieszczenie AU.6733.16.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17.12.2012 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.16.2012  z dnia 17.12.2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:MODERNIZACJA SIECI ENERGETYCZNEJ  W MIEJSCOWOŚCI ZAWIDOWICE, GMINA PLESZEW.

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf