Obwieszczenie AU.6733.13.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszewz dnia 17.12.2012 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.13.2012  z dnia 17.12.2012 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „BUDOWA DROGI GMINNEJ PRZY UL. PIASKI W PLESZEWIE NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR 2384/2, 2393/2, 2390, AM-32, 2392, 2350/2, 2452/6, AM-39, OBRĘB MIASTO PLESZEW"

Pobierz teskt obwieszczenia - format pdf