Zarządzenie Nr 5/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 5/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2013r.

Pobierz dokument - format pdf