Zawiadomienie GK.6220.49.6.2012/2013MCh z dnia 30-01-2013

Zawiadomienie GK.6220.49.6.2012/2013MCh z dnia 30-01-2013 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak GK 6220.49.5.2012/2013.MCh dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulicy Mickiewicza w Kowalewie”.

Pobierz dokument - format pdf