Konsultacje społeczne - KDP

W ramach projektu POIiŚ 7.1-26 „Analiza kierunków rozwoju sieci kolejowej w Polsce z uwzględnieniem ograniczeń w węzłach kolejowych” trwają prace nad: „Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa – Łódź- Poznań/Wrocław”. 

W celu udostępnienia informacji o projekcie i jego oddziaływaniu na środowisko każdej zainteresowanej osobie, na stronie internetowej projektu www.kdp-konsultacje.pl zamieszczone zostały dokumenty dotyczące przedsięwzięcia:

- opis realizowanego projektu,
- przebieg planowanej linii Kolei Dużych Prędkości,
- formularz zgłaszania uwag.

Ponadto ww. informacje dostępne są również do wglądu w siedzibach miejscowych Urzędów Gmin. Wszystkich zainteresowanych projektem zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej.

Prosimy o przekazywanie uwag do 22 marca 2013 r. za pośrednictwem: nr telefonu: +48 22 257 89 16 adres e-mail: kdp@kdp-konsultacje.pl

Adres do korespondencji, listy zwykłe z dopiskiem „konsultacje KDP”:
Skrytka pocztowa nr 021A3G004,
X Store Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25,
00-854 Warszawa,
Polska

 

Pliki do pobrania


Formularz konsultacji - KDP - pobierz format pdf
 
Streszczenie - KDP - pobierz format pdf
 
Obwieszczenie - pobierz format pdf