Wykaz z dnia 25-02-2013r.

Wykaz z dnia 25-02-2013r. nieruchomości na której znajduje się trafostacja przeznaczonejdo dzierżawy na okres 3 lat położonej przy w Kowalewie

Pobierz dokument - format pdf