Zarządzenie Nr 139/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 139/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości oraz planu kont.

Pobierz dokument - format pdf