Zarządzenie Nr 134/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 134/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie: zarządzania oraz instrukcji obiegu, kontroli dokumentów finansowo-księgowych i dokumentacji przyjętych zasad - polityki rachunkowej dotyczących projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013) pn. "Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej".

Pobierz dokument - format pdf