Zarządzenie Nr 135/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 135/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie: dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu.

Pobierz dokument - format pdf