Zarządzenie Nr 137/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 137/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych.

Pobierz dokument - format pdf