Zarządzenie Nr 138/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2012r

Zarządzenie Nr 138/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla samorządowych instytucji kultury.

Pobierz dokument - format pdf