Zawiadomienie nr AU.6730.28.2013 z dnia 13.03.2013 r.

Zawiadomienie nr AU.6730.28.2013 z dnia 13.03.2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 2531.

Pobierz dokument - format pdf