Zawiadomienie GK.6220.7.3.2013 z dnia 18.03.2013

Zawiadomienie GK.6220.7.3.2013 z dnia 18.03.2013 wo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa 64 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi i garażowymi oraz infrastruktura techniczną. Podział nieruchomości na działki budowlane oraz 6 działek pod wewnętrzne drogi dojazdowe” na terenie działek 25/11, 25/12, 25/13 oraz 25/14 ark. mapy 12, obręb Korzkwy.

Pobierz dokument - format pdf