Zawiadomienie GK.6220.5.5.2013 z dnia 25.03.2013

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia, w którym stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH PLESZEW” zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych: Piekarzew, Korzkwy, Marszew, Pacanowice, Prokopów, Zawidowice, Brzezie gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie.

Pobierz dokument - format pdf