Zarządzenie Nr 18/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 18/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań.

Pobierz dokument - format pdf