Zarządzenie Nr 27/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 27/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy za 2012 rok.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pleszew - format pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2012 - format pdf 

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Miasta i Gminy Pleszew za 2012 rok - format pdf