Zarządzenie Nr 28/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 28/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalnośc pożyktu publicznego na realizację zadań publicznych w roku 2013r.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf