Sprawozdanie z dnia 05.04.2013r

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY PLESZEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2012 ROKU

Pobierz tekst sprawozdania - format pdf