Ogłoszenie Zastępcy Dyrektora MGOPS z dnia 10-04-2013

Informacja z dnia 29.04.2013 - o wynikach naboru na stanowisko: pracownik socjalny.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja z dnia 25.04.2013 - Lista kandydatów spełnaijących wymagania formalne w naborze na stanowisko: pracownik socjalny.

Pobierz dokument - format pdf

Z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.

Pobierz dokument - format pdf