Wystąpienie pokontrolne Wojewody PS.Ka.431.3.2013.4 z dnia 27-03-2013r

Wystąpienie pokontrolne Wojewody PS.Ka.431.3.2013.4 z dnia 27-03-2013r. po kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie.

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf