Zawiadomienie GK.6220.7.5.2013 z dnia 11.04.2013

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia, w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko "Budowa 64 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi i garażowymi oraz infrastruktura techniczną. Podział nieruchomości na działki budowlane oraz 6 działek pod wewnętrzne drogi dojazdowe" na terenie działek 25/11, 25/12, 25/13 oraz 25/14 ark. mapy 12, obręb Korzkwy.

Pobierz dokument - format pdf