Obwieszczenie GK.6220.9.3.2013 z dnia 15.04.2013

Obwieszczenie GK.6220.9.3.2013 z dnia 15.04.2013 w sprawie wszczęcia postępowania oraz wyłożenia do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miescowości Suchorzew na działce nr 6/2, ark. mapy 11.

Pobierz dokument - format pdf