Zawiadomienie GK.6220.8.5.2013.MCh z dnia 09-042013r.

Zawiadomienie GK.6220.8.5.2013.MCh z dnia 09-042013r. o wydaniu postanowienia w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla Przedsięwzięcia pn "Zbiórka odpadów selektywnie zebranych tzw Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie PK Sp z O.O. w Pleszewie

pobierz - format pdf