Zawiadomienie GK.6220.6.5.2013.MCh z dnia 18-04-2013r.

Zawiadomienie GK.6220.6.5.2013.MCh z dnia 18-04-2013r. o wydaniu postanowienia, w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa magazynu odpadów na terenie zakładu FAMOT - Pleszew Sp. z o.o."

Pobierz dokument - format pdf