Zarządzenie Nr 31/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 31/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 97/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2012r. w sprawie wykazania gruntów do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym.

Pobierz dokument - format pdf