Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2013

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2013 (pobierz pdf)

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2013 (pobierz pdf)

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2013 (pobierz pdf)