Zarządzenie Nr 37/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 maja 2013 r.

Zarządzenie Nr 37/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf