Zarządzenie Nr 32/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 32/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf