Zarządzenie Nr 40/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2013 r.

Zarządzenie Nr 40/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Społecznej ds. przydziału lokali mieszkalnych.

Pobierz dokument - format pdf