Zarządzenie Nr 41/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 maja 2013 r.

Zarządzenie Nr 41/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2013r.

Pobierz dokument - format pdf