Ogłoszenie Zastępcy Dyrektora MGOPS z dnia 17-05-2013

Z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.

Pobierz dokument - format pdf