Zarządzenie Nr 49/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 49/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie za wynagrodzeniem służebności przesyłu obciążającej nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf