Obwieszczenie GK.6131.122.2013.MCh z dnia 27.06.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew zgodnie z załączonym do wniosku planem wyrębu dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 4334P.

Pobierz dokument - format pdf