Obwieszczenie AU.6730.14.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26.06.2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że do decyzji (znak sprawy AU.6730.14.2013) odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie fermy zwierząt futerkowych do 40 DJP (do 16000 sztuk) w Grodzisku zostało wniesione odwołanie.

Pobierz dokument - format pdf