Zarządzenie Nr 63/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 63/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2013r.

Pobierz dokument - format pdf