Zawiadomienie GK.6220.11.4.2013.MCh z dnia 01.07.2013

Zawiadomienie GK.6220.11.4.2013.MCh z dnia 01.07.2013 o wydaniu postanowienia GK.6220.11.3.2013.MCh, w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P Pleszew - Chocz na odcinku Pleszew - Prokopów wraz z chodnikiem".

Pobierz dokument - format pdf