Ogłoszenie Zastępcy Dyrektora MGOPS z dnia 16-07-2013

Z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny.

Pobierz dokument - format pdf