Ogłoszenie z dnia 31-07-2013

Ogłoszenie w sprawie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Ogrodowej, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00016895/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerami działek 870, 865/5, 868/2 i 869 o powierzchni łącznej 6.765 m².
 
Pobierz dokument - format pdf