Ogłoszenie z dnia 31-07-2013

Ogłoszenie w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Bógwidze, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00024126/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 14/12 o powierzchni 959 m².
 
Pobierz dokument - format pdf