Zarządzenie Nr 80/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 80/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06 sierpnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz dokument - format pdf